Τελευταία άρθρα

Το hair-artemis.gr σχεδίασε την ιστοσελίδα του έτσι ώστε οι χρήστες του να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους ΕΚΤΟΣ και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους χρήστες του ιστότοπού μας, να μας παρέχουν πληροφορίες για τα προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόντα, να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας ή να στείλουν email στο hair-artemis.gr

Χρήση των Πληροφοριών

Το hair-artemis.gr συλλέγει τους παρακάτω τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες: 

 • στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης,
 • στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από το hair-artemis.gr 
 • στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει σε συμμετοχές διαγωνισμών που πραγματοποιούνται κατά καιρούς, 

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς:

Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στον ιστότοπό μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας και στοιχεία αποστολής – παράδοσης μιας παραγγελίας. 

Το hair-artemis.gr θα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που παρέχετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την ορθή και ασφαλή εκτέλεση της παραγγελίας σας. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από το . hair-artemis.gr στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hair-artemis.gr

Πρόσβαση στις Πληροφορίες

Κάθε εκτέλεση παραγγελίας και παράδοση των προϊόντων απαιτεί αναγκαία την συλλογή προσωπικών στοιχείων. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα του hair-artemis.gr. Η εκ μέρους σας προσκόμιση και επίδειξη των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από hair-artemis.gr για τους ανωτέρω λόγους. Ως εκ τούτου, η εκ μέρους σας παραγγελία προϊόντων μέσω του  hair-artemis.gr και η αποδοχή της συναλλαγής αυτής, σημαίνει την εκ μέρους σας αποδοχή για την λήψη και επεξεργασία για τους ανωτέρω λόγους και εντός των ανωτέρω πλαισίων από το hair-artemis.gr των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε.

Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας;

Σκοπός της επεξεργασίας των Δεδομένων σας είναι η ομαλή εκτέλεση των υπηρεσιών σύμφωνα με την νομοθεσία και η εξυπηρέτησή σας κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας. Ο σκοπός αυτός περιλαμβάνει:

 • Την ενημέρωση σας για προσφορές, νέα προϊόντα, υπηρεσίες των καταστημάτων μας.
 • Την προώθηση και εκτέλεση του προγράμματος επιβράβευσης πόντων (κάρτες loyalty).
 • Να εξυπηρετούμε παράπονα και αιτήσεις.
 • Nα απαντάμε στα ερωτήματά σας και να επικοινωνούμε για τις υπηρεσίες μας.
 • Να προστατεύουμε τη λειτουργία της  Εταιρείας μας, του απορρήτου, της ασφαλείας σας και να επιδιώκουμε την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Αποδέκτες των δεδομένων είναι οι ακόλουθες κατηγορίες:

 • Η Εταιρεία μας και το υπαλληλικό προσωπικό της στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
 • Οι συνεργάτες τεχνικής υποστήριξης των υπηρεσιών μας.
 • Οι συνεργάτες υποστήριξης του λογισμικού και του εξοπλισμού του Δικτύου μας.

Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι συνεργάτες μας σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Οι συνεργάτες μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά εγγράφως με την Εταιρεία:

 • Να τηρούν εχεμύθεια, όπως και οι υπάλληλοί τους, για τα προσωπικά δεδομένα που γνωρίζουν,
 • Να μη διαβιβάζουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την έγγραφη άδεια μας.
 • Να λαμβάνουν οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας της επεξεργασίας των δεδομένων, που προστατεύουν τη λογική και φυσική ασφάλειά τους όπως ασφαλές λογισμικό και φυσική προστασία, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση.
 • Να σχεδιάζουν τα συστήματα τους, ώστε από το σχεδιασμό και εξ ορισμού να διασφαλίζεται ότι θα είναι σε θέση να εκπληρώνουν αυτές τις υποχρεώσεις τους.
 • Να μας ενημερώνουν άμεσα για κάθε περιστατικό που αφορά την παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Να συμμορφώνονται με τις καταγεγραμμένες εντολές μας, με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) ως εκτελούντες την επεξεργασία.

Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης του υποκειμένου και πρόσβασης στα δεδομένα

Το υποκείμενο έχει τη δυνατότητα σαφέστερης και πιο διαφανούς ενημέρωσης κατόπιν αιτήματος του κατά τη συλλογή των δεδομένων για την επεξεργασία και για το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά. Η Εταιρεία έχει υποχρέωση να απαντήσει στο ως άνω αίτημα εντός 10 ημερών σε διαφορετική περίπτωση οφείλει να ενημερώσει το εκάστοτε υποκείμενο αν δεν δύναται να απαντήσει επί του αιτήματος του.

Δικαίωμα διόρθωσης

Το υποκείμενο έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας την διόρθωση ανακριβών δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων και η Εταιρεία οφείλει να το πράξει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Το υποκείμενο έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του όταν εντοπίζεται:

 • Ανακρίβεια δεδομένων
 • Παράνομη επεξεργασία
 • Εκλείπει ο σκοπός διατήρησης των δεδομένων
 • Αντιρρήσεις από το υποκείμενο

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία

Το υποκείμενο έχει τη δυνατότητα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων ιδίως όταν πρόκειται:

 • Για κατάρτιση «προφίλ»
 • Για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης(direct marketing)

Δικαίωμα στη λήθη

Το υποκείμενο έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί την διαγραφή των δεδομένων του όταν:

 • Τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα
 • Ανακαλεί την συγκατάθεση του
 • Αντιτίθεται στην επεξεργασία
 • Λαμβάνει χώρα παράνομη επεξεργασία
 • Υφίσταται υποχρέωση βάση ενωσιακού ή εθνικού δικαίου

Κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια έχουμε τη δυνατότητα να αναθεωρήσουμε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ανά πάσα στιγμή οπότε παρακαλούμε να την ελέγχετε περιοδικά. Οι αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα έχουν εφαρμογή στις πληροφορίες που συλλέγονται, από την ημερομηνία που θα δημοσιευτεί η αναθεωρημένη έκδοση, καθώς και στις υπάρχουσες πληροφορίες, τις οποίες κατέχουμε. Η χρήση της ιστοσελίδας μετά τη δημοσίευση αλλαγών, συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς, των αλλαγών αυτών.

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή εάν θεωρείτε ότι δεν έχουμε ακολουθήσει τις αρχές που ορίζονται σε αυτή, παρακαλούμε να μας στείλετε email στο info@hair-artemis.gr